נשים, אתן מוזמנות להייטק!

ענף ההייטק ידוע כענף של גברים. הסטטיסטיקות מראות כי מדובר ביחס ממוצע של אישה אחת לכל שני גברים העובדים בענף. השילוב החלקי של נשים בענף חשוב ורווחי זה הוא בעל השפעה כלכלית על החברה בכללותה, מעבר להיבטים של צדק חלוקתי. לא מעט מחקרים מראים כי גיוון מגדרי הוא בעל חשיבות לביצועים של הפירמה: הוא מעלה … להמשך קריאה

מכתיבים מחירים

רשות התחרות פרסמה טיוטת גילוי דעת בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכית (Resale Price Maintenance ובקיצור: RPM). הצורך בגילוי הדעת התעורר על רקע תיקון כללי התחרות הכלכלית (פטור להסדרים שאינם אופקיים) (הוראת שעה), תשע"ג-2013. התיקון החיל על הסדרי הכתבת מחיר משטר נורמטיבי חדש, המאפשר להם לחסות תחת פטור-סוג המוענק להסדרים אנכיים באופן כללי. המשמעות היא, שהסדרי … להמשך קריאה

משבר הקורונה היכה יותר בעסקים הקטנים

מחקר אמריקאי חדש של ה-NBER (National Bureau of Economic Research) בדק לראשונה כיצד עסקים קטנים שרדו את משבר הקורונה. עסקים קטנים הם בעלי תכונות מיוחדות: מצד אחד, מנגנון עסקי רזה מאפשר גמישות בהתאמה למצבים משתנים; מצד שני, עסקים קטנים רגישים במיוחד למשברים, בהעדר רזרבות הוניות. משבר הקורונה שונה מכל משבר כלכלי קודם, מעצם קיצוניותו ומקורו … להמשך קריאה

פרטיות שברירית

לאחרונה פורסם כי משרד המשפטים מקדם חקיקה מזורזת שתטיל על עסקים ישראליים חובות מיוחדות להגנת המידע הפרטי, אך זאת רק אם הם מייצאים שירותים לאירופה ולצורך התאמה לסטנדרט האירופאי. הן כוללות הגבלות על החזקת מידע שאינו נדרש למטרה שלשמה נאסף; חובה לדייק מידע; וחובה למחוק מידע לבקשת בעל המידע. חובות חשובות אלה מעוגנות בחקיקה אירופאית … להמשך קריאה

על מחדלי אכיפה ואחריות בנזיקין

באפריל 2022 הוציא בית המשפט העליון פסק-דין מנחה בשאלת אחריותה של רשות רגולטורית בנזיקין כתוצאה ממחדלים בהפעלת סמכויותיה הסטטוטוריות. נפסק כי הרשות לניירות ערך לא התנערה באותו עניין מסמכויות הפיקוח שלה, ולא התרשלה בתפקידה להפעיל סמכויות אכיפה. הפרשה עוסקת בחברה פרטית לייעוץ השקעות: התובעים התקשרו עם חב' יוטרייד פרימיום בע"מ בהסכמים לניהול תיקי השקעות. החברה … להמשך קריאה

החוק לניקיון האינטרנט

פוסטים אלימים ברשתות החברתיות משחירים את השיח הציבורי. לאחרונה קיבלנו תזכורת בפוסט בטוויטר שקרא לרצח של ראש האופוזיציה. לעומת האיחוד האירופי  שבמאי האחרון פרסם הצעה לרגולציה של השוק הדיגיטלי, ישראל מפגרת מאחור. חוק השירותים הדיגיטליים וחוק השווקים הדיגיטליים הם חוקים שאירופה מקדמת בשאיפה ליצור מרחב דיגיטלי הוגן: סביבה של פעילות שבה מוגנות זכויות יסוד. הרקע … להמשך קריאה

הטלת חובה להמשיך היריון היא אלימות

בפסק-דין תקדימי ומרחיק לכת מחודש יוני 2022, בעניין Dobbs v. Jackson, בית המשפט העליון בארצות-הברית ביטל את ההגנה החוקתית על זכות האישה להחליט על המשך הריונה, והתיר לרגולטורים לקבוע אם ובאילו נסיבות תוכל להפסיק היריון. פירוש הדבר הוא שמותר למדינות להטיל איסור על הפלות, גם אם מדובר בקטינה שהרתה, או שמקור ההיריון הוא אונס או גילוי … להמשך קריאה

מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם..?

פליטים אינם תיירים או מהגרי עבודה. פליטים הם עקורים המצויים תחת איום קיומי, משום שבמולדתם פרצה מלחמה ובתיהם נחרבו, או שהם נרדפים על רקע מוצא, גזע או דת. כך ארע עם פליטים מאפריקה שהתדפקו על שערי ישראל מדרום בעשור הקודם, וכך מתרחש עתה, עם התמשכות המלחמה של רוסיה באוקראינה. המלחמה נמשכת חדשים, זורעת חורבן, ופליטים … להמשך קריאה

פערי תיווך בענף הפירות והירקות

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 213 מאוגוסט 2021 בענין "תכנית להגברת התחרות בחקלאות" הוגש זה עתה דו"ח ביניים של הוועדה לבחינת פערי תיווך בפירות ובירקות ("הוועדה לבחינת פערי תיווך בפירות ובירקות דוח ביניים" מרץ 2022). בראש הוועדה עמד מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, ד"ר רון מלכא, וחברים בה מנכ"לית משרד החקלאות ופיתוח הכפר עו"ד נעמה קאופמן-פס, הממונה … להמשך קריאה

תחבורה ציבורית בירושלים

בנובמבר 2021 פורסמה חוות הדעת של הממונה בפועל על התחרות (עו"ד מיכל כהן), שבחנה את המכרז להקצאת זכאות בהקמה ותפעול של "הקו הכחול" של הרכבת הקלה בירושלים. הרשות בדקה את התחרותיות ביחס להליך המכרז ונתנה את המלצותיה לפי סעיף 11 לחוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013. הקו הכחול צפוי לחבר למערך הרכבות בירושלים את שכונה … להמשך קריאה