מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה

מרכז חת הוא מוקד אקדמי אינטר-דיסיפלינרי של המסלול האקדמי המכללה למנהל, שנוסד הודות לתרומתם של גב' רנה ופרופ' מאיר חת. תכלית המרכז היא לפתח ולהקנות ידע בתחומי התחרות והרגולציה בשווקים בישראל, על היבטיהם התיאורטיים והמעשיים, במטרה לחדד בעיות הטעונות פתרון, ולגבש המלצות לשיפור המדיניות הרגולטורית הראויה.

מרכז חת פועל בשיתוף שלושה בתי ספר: כלכלה, מנהל עסקים, ומשפטים. עיקר פעילותו מתבצעת במישורים הבאים:

  • מחקר אקדמי יישומי לפיתוח ידע וכלי ניתוח, במגמה להעמיק חקר ולאפשר הכוונה של פעילות שלטונית בענפי משק שונים.
  • פיתוח מסלולי הוראה לסטודנטיות וסטודנטים וכן השתלמויות מקצועיות למנהלות ומנהלי רגולציה בתחומי התחרות והרגולציה.
  • קיום כנסים בנושאים אקטואליים העומדים על סדר היום הציבורי, במטרה ליצור דיון מעמיק המבוסס על ידע משפטי, כלכלי וניהולי.

מאת