"איש באמונתו ישחה"– בעקבות בריכת המריבה בקרית ארבע

מקרה שהיה כך היה, בבריכת השחייה היחידה במועצה האזורית קריית ארבע החליטה המועצה לבצע הפרדה בין נשים לגברים בשעות הרחצה.[1] חשוב לציין שאוכלוסיית קריית ארבע אינה חרדית במלואה. פסק הדין הוא המשכה של הפרשה אז התחייבה המועצה לייחד שעות לרחצה מעורבת, אלא שהתחייבויות לחוד ומעשים לחוד.[2] למרות התחייבותה במסגרת העתירה הראשונה, המועצה החליטה לאפשר את … להמשך קריאה

על קוטג' ומחירים מופרזים

תביעת הקוטג' המפורסמת נולדה סמוך לאחר המחאה החברתית המכוננת של קיץ 2011. התובע הייצוגי טען שתנובה הפקיעה מחירים. תנובה השיבה שהדין כלל לא מכיר בעילה של מחיר "גבוה", ובכל מקרה המחיר שלה היה הוגן, בעיקר משום שבעבר היה נתון לפיקוח מחירים, והיא סבלה הפסדים. התובע הציג נתונים לפיהם המחיר המרבי של הקוטג' לפי צו פיקוח … להמשך קריאה

רגולציה בשעת חירום

וירוס הקורונה נפל לתוך עולמנו בבת אחת, פנדמי וגלובלי. הנגיף המדבק – הגורם לתחלואה נשימתית קשה – זוהה לראשונה בדצמבר 2019;[1] בחודשים שחלפו מאז, המגיפה התפשטה באוכלוסיות העולם, ובכלל זה בישראל. ממשלת ישראל התמודדה עם המגפה, בין השאר, באמצעות איסורי התקהלות, הטלת חובות של סגר ובידוד, והגבלות ממשיות על התנועה והפעילות. אלה יצרו מציאות של … להמשך קריאה

שקילת שיקולי תחרות במכרזים

ביום 28 ביוני 2020 פרסמה רשות התחרות מסמך בנושא שקילת שיקולי תחרות במכרזים על ידי הגופים המזמינים (להלן: ״מסמך רשות התחרות״ או ״המסמך״).[1] המסמך נועד לשקף את ההיבטים המרכזיים בניתוח הכלכלי שמבצעת רשות התחרות בהקשרים אלו. פרסום השיקולים אותם שוקלת רשות התחרות בבואה לייעץ לעורכי מכרזים ציבוריים, נועד לסייע למאסדרים ענפיים בעת תכנון מכרזים, אך … להמשך קריאה

מהו "מחיר מופקע"?

מהצגת הדברים של דרור שטרום בביקורתו על עמדת היועץ המשפטי לממשלה בעניין המחיר המופקע שקובע מונופוליסט, כעבירה על חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988, ניתן להבין כי מי שאינו מסכים לעמדתו הוא "חובב מונופולים", ולא היא. השאלה השנויה במחלוקת היא אם הדרך היעילה לרסן מונופול היא לתקוף את מה שנראה כמחיר מופקע של מוצריו ושירותיו או שנכון … להמשך קריאה